กรุณาติดต่อ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์     Contact us     Home

ความเป็นมา      วิทยากรกับ Mind Map ®      ใครบ้างที่ใช้      กำหนดการอบรม      

หมายเหตุ :
  • สนใจจองอบรม กรุณาติดต่อคุณยุทธพงษ์ โทร 02-981-0247 และ 02-981-1242

  • หักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม หจก.บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103542020183

  • หัวข้อหรือกำหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  • รับเฉพาะผู้เข้าอบรมที่แจ้งล่วงหน้า (กรุณาแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์)