กรุณาติดต่อ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์     Contact us     Home
สำนักพิมพ์ขวัญข้าว' 94
176/381 หมู่บ้านรัตนาวลัย หลักสี่ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
02-981-0247, 02-981-1242 FAX : 02-981-0248

รายละเอียด ราคา
    แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map ผู้บริหาร พนักงานและหัวหน้างาน®    
    ผู้แต่ง : ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการทำงาน
150.-
    แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map นักเรียนและนักศึกษา®   
    ผู้แต่ง : ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ ซีเอ็ดยูเคชั่น
    แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการเรียน
150.-
    แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map ชาวบ้านและชุมชน®
    ผู้แต่ง : ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
100.-
  Mind Mapping ฉบับลองลิ้มชิมรส
    ผู้แต่ง : โทนี บูซาน
    ผู้แปล : ธัญญา ผลอนันต์ และ ธัญกร วีระนนท์ชัย
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    แนะนำวิธีจดบันทึกแบบ Mind Map ซึ่งเป็นการนำทักษะของสมองทั้งสองซีก มาใช้ในการบันทึกข้อมูล และวิธีการจดความคิดเป็นรัศมี ซึ่งใช้จินตนาการและการเชื่อมโยง
120.-
    Mind Map กับการศึกษาและการบริหารความรู้    
    ผู้แต่ง : ขวัญฤดี และ ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    ประสบการณ์การอบรมนับ 10 ปี ของอาจารย์ธัญญาและอาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ โดยจะเน้นเกี่ยวกับการนำ Mind Map มาใช้ในวงการศึกษา
180.-
    คัมภีร์ Mind Map®
    ผู้แต่ง : โทนี บูซาน
    ผู้แปล : ธัญญา ผลอนันต์ และ นพดล จำปา
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    เจาะลึกเรื่อง Mind map ล่วงรู้ศักยภาพของสมอง พร้อมยกตัวอย่างอัจฉริยะผู้มีมันสมองอันล้ำเลิศ แนะนำวิธีการคิดเป็นรัศมี ระดมความคิดและวิธีการเขียน Mind map พร้อมกฎและการนำไปประยุกต์ใช้
400.-
  Mind Maps ฉบับคนพันธุ์ใหม่ วัยใส ๆ
    ผู้แต่ง : โทนี บูซาน
    ผู้แปล : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    โทนี บูซานนำเสนอ Mind Map ซึ่งเป็นระบบที่ผ่าทางตันในการวางแผนและจดบันทึกเยี่ยงอัจฉริยะ ช่วยให้น้องๆ เรียนหนังสืออย่างสนุกสนานและมีสีสัน วางแผนดูหนังสือสอบและสอบได้ระดับ 4 และลดเวลาทำการบ้านได้กึ่งหนึ่ง เหมาะสำหรับนักเรียนวัยประถมศึกษา
300.-
  เรียนเก่งเรื่องกล้วยๆ
    ผู้แต่ง : อาดัม คู
    ผู้แปล : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    คู่มือการเรียนสำหรับผู้อยู่ในวัยเรียนตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไป แนะนำวิธีจำบทเรียนและวางแผนเตรียมตัวสอบ
200.-
  iMindMap5    
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    iMindMap5 หนังสือแนะนำวิธีใช้ซอฟต์แวร์ที่พลิกโฉมหน้าของการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในโลก ระเบิดสมองต่อยอดความคิดกับไอเดียอันบรรเจิดแบบไร้ขีดจำกัดด้วยการโยกเส้นสายย้ายเส้นกิ่ง ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย สีสันอันสะดุดตาใช้ได้ง่าย เขียนได้คล่องเหมือนเขียนด้วยมือ
250.-
  VCD Mind Map (คู่มือการใช้สมอง)
    วิทยากร : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94
    วีซีดีอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคิดอย่างเป็นระบบ ลึกซึ้งและสร้างสรรค์ เวลา 60 นาที
180.-
  DVD Mind Map Inside 2011
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94
    ตัวอย่าง Mind Map จาก Workshop กว่า 1,000 ใบ และตัวอย่างผู้ใช้ Mind Map ที่ประสบความสำเร็จ และ Software (ทดลองใช้) ที่ใช้ในการเขียน Mind Map 4 โปรแกรม คือ MindManager 8 / iMindMap / MindMapper 2008 / Nova Mind
180.-
  แผ่นพับ My Moods Mind Map
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    แผ่นพับบรรจุโปสเตอร์ 4 สี แบ่งอารมณ์ความรู้สึกไว้ในรูปแบบ Mind Map มีรูปภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและไทย พิมพ์ 4 สี สวยงาม พับเก็บและพกพาง่าย
50.-
  แผ่นพับกฎ Mind Map
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    แผ่นพับบรรจุโปสเตอร์ 4 สี กฎเกณฑ์การเขียน Mind Map และข้อควรปรับปรุง มีตัวอย่าง Mind Map ที่ดีและควรปรับปรุงอยู่รอบข้าง พับเก็บและพกพาง่าย
50.-
  แผ่นพับจำเลข จำร้อย
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94 และ บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
    แผ่นพับที่บรรจุโปสเตอร์ 4 สี เทคนิคการจำตัวเลข โดยใช้ภาพมาช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น พับเก็บและพกพาง่าย
50.-

โปสเตอร์ My Moods Mind Map
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94
    โปสเตอร์ขนาด A3 ที่แบ่งอารมณ์ความรู้สึกไว้ในรูปแบบ Mind Map มีรูปภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและไทย พิมพ์ 4 สี สวยงาม
35.-

โปสเตอร์กฎ Mind Map
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94
    โปสเตอร์ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี เป็นกฎเกณฑ์การเขียน Mind Map และข้อควรปรับปรุง มี Mind Map ตัวอย่างสวย ๆ ให้อยู่รอบข้าง
35.-

โปสเตอร์จำเลข จำร้อย
    ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
    ผู้จัดจำหน่าย : สำนักพิมพ์ขวัญข้าว'94
    โปสเตอร์ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี เป็นเรื่องเทคนิคการจำตัวเลข โดยใช้ภาพมาช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น
35.-


- การสั่งซื้อหนังสือ -